1

بشقاب غذاخوری Income آزمایش

News Discuss 
نویسندهٔ کتاب اشعیا (۴۰-۵۴) از افکار پارسیها بهرهمند شده؛ چنانکه آیات اشعیا (چهل و یک: ۲-۳؛ چهل و دو: ۱-۷؛ ۴۳:۱۴ و ۴۴:۲۸ و چهل و پنج: ۱-۵، ۱۳-۱۴؛ چهل و هشت: ۱۴-۱۵) با محتوای استوانهٔ کوروش موازی است؛ بنابراین، هردوی آنها از یک منبع مشترک استفاده کردهاند که https://rebrand.ly/5h1f1j7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story